Zapytanie ofertowe na dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw z siłownią zewnętrzna, kolejką tyrolska (tzw. „tyrolką”), stołami do ping-ponga, szachów, boiskiem do gry w bule

Zapytanie ofertowe na dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw z siłownią zewnętrzna, kolejką tyrolska (tzw. „tyrolką”), stołami do ping-ponga, szachów, boiskiem do gry w bule

zamawiający: OSP Międzybrodzie Bialskie

Prezes OSP Międzybrodzie Bialskie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30.000 EURO tj. prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego, które współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z boiskiem do gry w bule i siłownią zewnętrzną przy OSP w Międzybrodziu Bialskim w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Międzybrodzie Bialskie infrastruktury rekreacyjnej.”

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna Międzybrodzie Bialskie
ul. Strażacka 7
34-312 Międzybrodzie Bialskie
NIP 5532167298
http://www.ospmiedzybrodzie.pl/
e-mail: czulakwiktor@poczta.onet.pl
tel. 33 866 18 24

 

Pobierz pliki :

Załącznik 1

Zapytanie ofertowe OSP

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

wyniki